Ethiek voor iedereen

Naomi Ellemers eigen pagina
Naomi Ellemers in het NRC

 

 


Hoe krijg je mensen, medewerkers zover dat ze het goede doen? Moreel juist handelen, ethische afwegingen maken? Sinds de bankencrisis krijgt de vraag naar wat mensen integer maakt verhevigde aandacht, waarbij de aanname vaak is dat het allemaal niet zo gemakkelijk is en mensen gemakkelijk te corrumperen. Via De Psycholoog en ongeveer tegelijkertijd in het NRC las ik van en over Naomi Ellemers. Een hoogleraar en sociaal psycholoog aan de Universiteit van Utrecht, met een indrukwekkend curriculum en een enorm arsenaal aan inzichten en data over moreel gedrag. Wat mij het meest is bijgebleven uit haar verhandeling over integriteit en ethisch handelen is dat veruit de meeste mensen liever het Goede doen, dan onzuiver of onethisch handelen. Zelfs wanneer ze er zelf iets voor moeten inleveren, bijvoorbeeld een bonus, of een carriere-stapje, geven de meeste mensen de voorkeur aan ethisch handelen. Hoe opwekkend is dat! Sterker nog; medewerkers bejegenen vanuit wantrouwen en controle, zal onethisch gedrag, verstoppen, marchanderen juist doen toenemen. Koren op mijn molen natuurlijk en ook food for Organitopia overigens; wanneer je mensen de ruimte geeft om gewenst gedrag te oefenen, met elkaar af te stemmen en van fouten te leren, komt dat een cultuur van vertrouwen en integriteit enorm ten goede.