REFRAMING

 

De website van Karim: 
www.karimbenammar.com

De Reframing tool online: 
www.reframe.thnk.org

 


De Reframing workshop van Karim Benammar op 15-11 jl was een energieke, inzichtgevende, productieve en leerzame middag. "Cognitie en emotie zijn aan elkaar verbonden. Wanneer je anders wilt denken, wil de emotie dat vaak niet en stopt zo de ratio. Het hoofd wil wél graag een spelletje spelen. Door het spelletje herkaderen ontkoppel je tijdelijk emotie en cognitie en ga je perspectief zien" aldus Karim.

Wat mij betreft leverde herkaderen meer op dan ik na lezing van de methodiek in het boek had verwacht. De mate waarín er wordt geherkaderd gaat veel verder dan een eenvoudige omkering en levert daadwerkelijk nieuw uitzicht op. Bijkomend voordeel is dat de vrolijkheid en hilariteit die de methodiek met zich meebrengt, zorgt voor nieuw elan en zín in de herkaderde werkelijkheid. Een aanrader voor een verander- of adviestraject! 

Karim Benammar schreef het kraakheldere boek Reframing en leerde ons werken met dit gedachtengoed.Herkaderen is een simpele maar krachtige techniek om anders te denken. Door te herkaderen kunnen we innoveren, onze vastgeroeste patronen weer flexibel krijgen, en de situatie vanuit een fris perspectief bekijken. Door te herkaderen kunnen we strategieën ontwikkelen om onze huidige uitdagingen aan te gaan in plaats van problemen proberen op te lossen die niet meer bestaan.

Herkaderen is een denktechniek waarmee we door inzicht te krijgen in de structuur van onze vooronderstellingen anders gaan denken. Eerst brengen we zowel de expliciete als impliciete vooronderstellingen zo duidelijk mogelijk in kaart om inzicht te krijgen in de onderliggende structuur van onze beweringen. In tweede instantie herkaderen we ons denken door een van onze vooronderstellingen te herzien om zo tot andere conclusies te komen.