Semler!

Semler in Tegenlicht

 


Het was een mega-event; de flikkerende schermen met tweets aan weerszijden maakten het moeilijk focussen op t podium; hij had een zeer geroutineerd en soepel verhaal, en tóch zag ik Ricardo Semler met lede ogen van het podium vertrekken. In zijn wervelwindspeech illustreerde hij zijn visie, die ook in The Maverick en The Seven Day Weekend verteld wordt. Zijn boodschap is bijna té eenvoudig, maar zó consequent doorgevoerd in zijn hele denken en doen, dat het wat mij betreft grenst aan genialiteit. Bij Ricardo Semler is níets vanzelfsprekend. Door zichzelf en anderen bij herhaling de fundamentele 'waarom' vraag te stellen komt hij tot echte grondige vernieuwing. En wijsheid. Ik wist al van zijn EcoHotel, waar hij Semco-style de omliggende gemeenschap betrefkt in het neerzetten van een geweldig eco-resort. Juritas, de 'law firm' die hij heeft opgericht, vond ik het meest aansprekende voorbeeld van grondig innoveren én van het includeren van iedereen, ongeacht opleiding, afkomst, woonplaats in het werken aan een 'purpose'. In dit geval het geven van goed juridisch asvies. Wat mij uiteindelijk het meest aanspreekt is het effect van zijn visie en aanpak, dat op z'n minst paradoxaal genoemd kan worden: door consequent aan te spreken op autonome, individuele overwegingen (wat vind je zelf, wat wil je, waar heb je zin in), ontstaat er nieuwe gedeelde waarheden en dus collectiviteit. Wat een hoopvol perspectief op de toekomst!