Storytelling en Social Design

Energy Men op de website van Gerard Jasperse

 


In mijn omzwervingen op zoek naar het HOE van échte innovatie en duurzame organisatieverandering, ben ik onder andere in gesprek met social designers. Bijvoorbeeld Gerard Jasperse, die ik hier graag in het licht zet. Één van zijn afstudeerprojecten betrof een 'studie' voor E-on, de energiermaatschappij. De vraag was het exploreren van ontwikkelrichtingen voor de organisatie, in het licht van de veranderende energiemarkt. Gerard maakte een boek waarin hij de wereld van energie en de verschillende perspectieven erop zowel inhoud als vorm gaf, hij ontwikkelde een spel waarin de complexitiet van de markt, producenten, consumenten in beeld werd gebracht en als Zugabe ontwierp hij een aantal 'energy-men',  die de toekomst van energie verbeelden. 

Waarom vind ik dit zo'n relevant voorbeeld voor de wereld van organisaties en innovaties? Gerard geeft vorm, inhoud én methodiek aan de essentie van deze organisatie, de maatschappeijk toegevoegde waarde, vanuit verschillende perspectieven. Daarmee geeft hij 'storytelling', ofwel het 'why' van E-on, inhoud én een gezicht. Met het spel maakt hij implicaties van verschuivingen in de markt, in allianties, heel inzichtelijk en raakt daarbij ook nog eens aan systemische uitgansgpunten. Heel bruikbaar dus voor het exploreren van oplossingen en de bewustwording van medewerkers en partners. En met de energy-men geeft hij de organisatie 'iconen', die voor verdere betekenisgeving en communicatie ingezet kunnen worden. Design Thinking geeft dus hele relevante input voor echte, duurzame vernieuwing en verandering. 

NB. Wat is social design? Het dreigt een beetje een containerbegrip te worden, maar social design is het ontwerpen van 'oplossingen'die zich in eerste instantie tot de maatschappij en maatschappelijke kwesties verhouden. Bijvoorbeeld op het terrein van gezondheid, wonen, energie, voedsel, afval. In social design worden nog steeds esthetiek én functionaliteit nagestreefd, maar vanuit een multidisciplinair(der) uitgangspunt en met het oog op duurzaamheid en het bereiken van oplossingen voor prangende kwesties. Dat kunnen dus producten zijn, maar ook interventies, processen of installaties die bewustwording bewerkstelligen (vrij naar Anne van der Zwaag, Looks Good Feels Good Is Good)