Inburgeren met Lubach

Inburgeren volgens Arjen Lubach

NOS artikel over Rekenkamer rapport

 


Lachen én bijna huilen met deze Lubach reportage over het huidige inburgeringsbeleid. In 1 klap wordt helder waarom het nodig is om op een andere manier met nieuwkomers om te gaan - en ze bijvoorbeeld niet zo verschrikkelijk te betuttelen. Waarom de regie daarvoor bij de Gemeente moet liggen. Waarom mijn huidige opdracht om de integratieroute in Zeist beter vorm te geven zo superrelevant én motiverend is. 

De Rekenkamer en de geïnterviewden uit het NOS filmpje (zie link) onderstrepen de koers die we in Zeist hebben gekozen; de Gemeente neemt regie, ondersteunt nieuwkomers, zoekt snel contact, biedt veel informatie en maatwerk, zorgt dat nieuwkomers in beeld blijven, stimuleert meedoen en zelfstandigheid maar laat ze niet aan kale zelf-verantwoordelijke lot over.