Een vitale en veerkrachtige organisatie. Medewerkers écht meenemen in een verandering. De brug slaan tussen strategie en dagelijks werk. Niet alleen het wát, maar ook het hoé.
Werklust gaat samen met u op zoek naar de optimale manier om beweging, verandering en vernieuwing te organiseren. 

 

In 2016 jubileerde Werklust en publiceerde Organitopia, dat najaar 2017 bij Scriptum wordt uitgebracht. Het Schone, Ware en Goede wijzen de weg naar echte verandering. 

Organitopia. Een publicatie van Werklust